WEBLOGG. DOCUMENT.NO
Norsk og internasjonal politikk | Meninger, analyser, lenker


9/21/2003  

WEBLOGGEN HAR FLYTTET!

Document.no-webloggen er heretter å finne på denne adressen: www.document.no/weblogg.

Alt vi har skrevet her siden starten i januar 2003 er blitt kopiert til den nye adressen, og er tilgjengelig og søkbart i fulltekst der.

Denne siden vil ikke lenger bli oppdatert. Den vil imidlertid bli liggende ute, slik at lenkene til bidragene fortsatt vil virke.

posted by Olav A | 9/21/2003 01:29:00 p.m. |
 

Fotnote til Bokhandleren i Kabul: Kulturarroganse

Jeg trodde Cato Schiøtz var en fornuftig kar. Men kommentarene om hans motpart, bokhandleren i Kabul, viser at det er en del han ikke har fått med seg

Først sammenlignet han Shah Mohammad Rais med den irakiske kommunikasjonsministeren. Som en målestokk på at det ikke var mulig å gjenkjenne hans versjon av deres første møte.

Nå sier han at "det er fremmed for vår kultur å gå fra at møte og gi helt notorisk uriktige referater"

-Vi gjør bare ikke det. Men dette er en del av kulturkonflikten: dette kan man kanskje gjøre i Afghanistan. Der er det tydeligvis andre spilleregler ute og går.

At Schiøtz med dette ikke akkurat styrker sine klienter Seierstad/Cappelens sak, er et understatement.

Det er en kjøreregel i omgang med andre kulturer: man spiller ikke ut kulturkortet! Man brennmerker ikke den andres kultur som forklaring. Dette er helt elementært. Men Schiøtz gjør det uten å blunke. Det er dette de gamle grekerne ville kalt barbari, det motsatte av kultur.

Når det gjelder selvskrytet om at "vi" ikke gir villedende referat er det nok å ha lest samme VG. Der går det frem at en av partene i den nå så omtalte IQ-testen på NRK foreslo at Kristin Clemet skulle få vinne testen. Begge parter bekrefter at et slikt alternativ var oppe, men begge sier det var den andre som foreslo det. Da må en av dem lyve. Eller hva Schiøtz?

La meg for egen tillegge at jeg synes Cappelen/Seierstad skulle vise storsinn/besinne seg: de har begge tjent vanvittig mye penger på boken. Ta bokhandleren på ordet: Ta en del av pengene og bygg et bibliotek i Kabul. Man kommer langt med et par-tre millioner kroner i Afghanistan. Det er likevel bare en brøkdel av hva de har tjent.

posted by hans | 9/21/2003 11:38:00 a.m. |
 

Innvandrernes inntog i bystyret

Kommunevalget i Oslo er historisk: Det markerer innvandrernes inntog i kommunepolitikken. Det lyser samtidig en del varsellamper.

Det var et par episoder før og under valget som antydet en annen holdning til spillereglene: En tidligere studentpolitiker delte ut forhåndskryssede valglister for sin plass på Aps liste. Partiet tok avstand fra praksisen. Under valget oppdaget valgfunksjonærer at det lå forhåndskryssede lister i avlukkene.

Innvandrerene fikk 12 av 59 plasser i bystyret. Innvandrerne har for første gang oppdaget at de kan skaffe seg makt ved å mobilisere ved valg. Men valgmetodene i land som Pakistan har en del skyggesider, for å si det mildt. Politikken er en arena for hestehandel og innflytelse.

At denne kulturen nå melder seg i Oslo, fikk vi bekreftet i VGs oppslag lørdag. Høyres Samira Munir (40) er blitt forsøkt presset til å melde overgang til venstresiden. Flertallet henger på ett mandat.

Det er pakistanske forretningsfolk som ønsker å overtale nyinnvalgte representanter på høyresiden til å skifte side. De håper å kunne innkassere goodwill til senere bruk, ved sin innsats. Dette er vanlig praksis i Pakistan, der det kalles "floor crossing".

Munir er en modig kvinne. Hun avviser dette som fullstendig uakseptabelt.

Kampen om innvandrernes politiske/samfunnsmessige sjel vil være en av de viktigste arenaer for demokratisk kamp de nærmeste år. Mens hvite nordmenn sitter hjemme i protest, er innvandrerene på full marsj inn i politikken. Det er bare å hilse velkommen, men måten det skjer på er avgjørende. Hvis korrupt praksis får fotfeste vil det undergrave demokratiet fra den andre kanten. Representanter som Munir må støttes og berømmes.

posted by hans | 9/21/2003 11:22:00 a.m. |

www
weblogg.document.no

Google
navigasjon
webloggarkiv
lenker
bidragsytere